Over 30 Years

EXPERIENCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

OUR SERVICES

onecikan01

SERVICES OF CUSTOMS CLEARANCE AND CONSULTANCY

Birleşik Gümrük Müşavirliği, with 30 year experience, experienced and expert staff, strong technologic infrastructure, customer representative system according to the company with which it works, gives various services below to its...

Read More
onecikan04

FREIGHT FORWARDING AGENCY SERVICES

“Conducting all services that marine vehicles and vessels, which carry loads and passengers by cruising within Turkish waters and on rivers or which pass through Turkish straits, require is the freight...

Read More
onecikan03

SERVICES OF PORT AND RO-RO OPERATORS

We, as Birleşik Gümrük Müşavirliği, present customs and support services to the companies of Port Operators and Ro-Ro Operators at all customs/ports in the Territory where we give service with our...

Read More
onecikan05

EXTENDED COVERAGE NTCS SERVICE

Extended coverage is a type of coverage that an institution can use in more than one common transit transaction. The coverage which Customs and Trade Ministry has put into practice within...

Read More
onecikan09

ONLINE SERVICES

With investment we have made to technology and R&D activities since the day when we were founded, we conduct registry and realization transactions by connecting online from all of our offices...

Read More

ABOUT US

With over 30 years of experience, quality and reliable service certification supports the United Clearance customer-focused approach with accurate and current scholars, services and extensive branch network.

Read More

VIDEO BLog

12 - Transit Rejimi Nedir - X

What is Transit Regime?

Transit Regime is a regime which is applied to transport of the goods which are...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is Common Transit Procedure?

Common Transit Procedure is a procedure applied on the commodity transport which is within the...

Show
VIDEO 10 - İhracatta Katma Değer Vergisi İstinası Nedir-X

What is a Value Added Tax Exemption for Export?

Pursuant to Articles 11/1-a of the VAT Law numbered 3065 export deliveries and services are...

Show
VIDEO 9-Bağlayıcı Tarife Nedir - X

What is a Binding Tariff Information?

People may receive binding tariff information to be used in import and export formalities through...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is the Taxpayer Record and Monitoring System?

The Taxpayer Record and Monitoring System is an application for electronic monitoring and inspecting of...

Show
287-V-X

What is an Export Refund Support?

An Export Refund Support is a payment made through the support and price stability fund...

Show
VIDEO 6-TELAFİ EDİCİ VERGİ NEDİR-X

What is a Compensatory Tax?

The taxes accruing on exporting industrial products, processed and non-processed agricultural products under Inward processing...

Show
VIDEO 5-SERBEST BÖLGE FAALİYET RUHSATI NEDİR - X

What is a Free Trade Zone Operation License?

A Free Trade Zone Operation License is a permit granted by the Ministry of Economy...

Show
VIDEO 4-HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR - X

What is an Outward Processing License?

An Outward Processing License is a certificate granted for the purpose of temporarily exporting goods...

Show

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

316-5-X

(TR) Mersin Gümrük Müdürlüğünün 06.05.2016 tarihli 15849736 sayılı yazısı (İhracat İşlemleri hk.)

24/05/2016

(TR) İhracat işlemleri ile ilgili aksaklıklar, işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair hususlar, bu hususlara uymayanlar ile ilgili yapılacak işlemler hk.

316-4-X

(TR) İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24/05/2016

(TR) 2016/1 sayılı İthlata Tebliğinin Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşya Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithali ve Gübre ithali ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır. İthalinda belirli kurumların uygunluk yazısı, izin belgesi, kontrol belgesi gibi belgelerin fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik ortamda düzenlenebilmesi; İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilen izin belgesinin süresinin altı ay çıkartıldığı hk.

316-3-X

(TR) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

24/05/2016

(TR) 4011.10.00.90.12 (Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler) ve 4011.20.10.00.19 (Diğerleri) gtipli ürünlerin ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabi olduğu hk.

316-2-X

(TR) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

24/05/2016

(TR) 2005/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 8546.90.10.10 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan plastikten elektrik izolatörlerinin ithalatında da ülke ayrımı yapılmaksızın 13.06.2016 tarihinden itibaren gözetim uygulanacağı hk.

316-1-X

(TR) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

24/05/2016

(TR) 2007/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gözetime tabi 9401 ve 9403 tarifesinde sınıflandırılan mobilyaların ithalatında gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli formlara ilaveler yapıldığı hk.

315-6-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.05.2016 tarihli ve 15813386 sayılı yazısı (Bankalardan gelen teminat mektubu teyit taleplerinin ivedilikle karşılanması hk.)

13/05/2016

(TR) Bankalar tarafından gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere düzenlenen teminat mektuplarının teyit taleplerinin ivedilikle karşılanması hk.

315-4-X

(TR) Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

13/05/2016

(TR) Çocuklar için sandalyeler, bisikletler,diş fırçaları, emzikler, çakmaklar v.b. tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekler.

Announcements
APM-1-XX

APM Terminals We support the equipment of Aliağa Port to be cleared through Customs.

04/10/2015

Investments in APM Terminals which is a candidate to become the biggest and the most developed container terminal in Aegean Sea, which is being...

mailbannerrevize-2-X

We celebrate the 30th year of our foundation

03/10/2015

Since 1985 when we were founded, there have been very important changes in the World and in Turkey. We have overcome crises. During these...

News