Announcements

455-2-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.03.2019 tarihli ve 42187173 sayılı yazısı hk. (TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni)

20/03/2019

(TR) Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS-IRIS belgesi ile yapılan işlemlerin 04.02.2019 itibari ile BİLGE Sisteminde 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirildiği hk.

455-1-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2019 tarihli ve 42408480 sayılı yazısı hk. (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hk)

20/03/2019

(TR) E-teminat mektubu için gerek servisleri hazır olmayan bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçemeyen bankalarca kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarının kabulü hk.

454-4-X

(TR) PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ hk. (Kaynak: Reuters, Petkim, ICIS ve PLATTS Verileri)

19/03/2019

(TR) PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ (Kaynak: Reuters, Petkim Verileri)

454-3-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.02.2019 tarihli ve 42141716 sayılı yazısı hk. (Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm)

19/03/2019

(TR) Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin antrepo beyannameleri tutanakla kapatılırken, gümrük idaresine her ay verilen aylık satış listeleri esas alınmakla birlikte, söz konusu beyanname kapsamı eşyaların tümünün satışı yapıldığında toplu düşüm yapılarak beyannamelerin kapatılmasında bir sakınca bulunmadığı hk.

454-2-X

(TR) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (09.03.2019 t. 30709 s. R.G.)

19/03/2019

(TR) 2007/25 sayılı Tebliğ kapsamında 4015.19.00.00.11 gtipli Ev işlerinde kullanılan eldivenlerde gözetim uygulaması kaldırıldı.

454-1-X

(TR) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/10) (09.03.2019 t. 30709 s. R.G.)

19/03/2019

(TR) Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

453-1-X

(TR) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk. (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53) (03.03.2019 t. 30703 s. R.G.)

12/03/2019

(TR) İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı.

452-2-X

(TR) Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Genelgesi hk. (2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında)

04/03/2019

(TR) Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde verilen desteklere ilişkin usul ve esaslar hk. (20.06.2017 tarihli güncellenmiş şeklidir)

452-1-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.02.2019 tarihli ve 41770540 sayılı yazısı hk. (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında)

04/03/2019

(TR) Gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin Elektronik Teminat Mektubu Uygulma Kılavuzu hazırlanmış olup E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde devreye alınacağı, entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankalar ve yapılacak işlemler hk.

451-2-X

(TR) Genelge No: 2019/3 hk. (Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu)

20/02/2019

(TR) TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) kapsamı eşyanın karayolu ile transit rejimi kapsamında yurda giriş işlemleri hk.

451-1-X

(TR) Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar hk. (Karar Sayısı: 744) (07.02.2019 t. 30679 s. R.G.)

20/02/2019

(TR) Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

450-3-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 41254325 sayılı yazısı hk. (Üzümlü Gümrük Müdürlüğünde verilen gümrük hizmetinin, ikinci bir talimata kadar durdurulması hk.)

15/02/2019

(TR) Üzümlü Gümrük Müdürlüğünde verilen gümrük hizmeti, son dönemde bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.