Hizmetlerimiz

GÜMRÜKLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Birleşik Gümrük Müşavirliği 30 yıllık tecrübesi, deneyimli ve uzman personel kadrosu, güçlü teknolojik alt yapısı, çalışılan firmaya bağlı müşteri temsilcisi sistemi ile müşterilerine;

• Şirketi bünyesinde oluşturduğu ayrı bir ekiple «Gümrük Mevzuatı» günü gününe
takip edilmesi, Firma profilinin Gümrük Müşaviri tarafından incelenerek, yapılan analize göre iş geliştirme ve masraf azaltmaya yönelik aksiyon planları oluşturulması ve sonrasında proje çalışmaları ile
müşteri menfaatleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

• Ülkemiz firmaları ve yabancı sermayeli firmalar için bir çok avantaj içeren Serbest Bölgelerde
yatırım yapmak isteyen müşterilerimize Serbest Bölgeler hakkında her konuda danışmanlık ve destek hizmeti
verilmesi,

• Gümrük işlemleri için gerekli olan evrakların temini,
• Ordino alımı, ithalat evraklarının firmadan alınması ve teslimi,
• İthalat ve ihracat için resmi mercilerden temin edilmesi gereken ön izin
belgelerinin alınması,

• Sipariş konusu eşyalara maliyet hesabının yapılması,
• Kontrol Belgesi, Sağlık Sertifikası, TSE Belgesi, A.T.R., Menşe Şahadetnamesi vb.
• Teminat Mektubu çözümü,
• Gümrükleme işlemleri biten eşyaların depoya teslimi,
• Yurt içi nakliye ve depolama organizasyonu,
• Yurt dışı taşıma ve depolama organizasyonu,
• D.İ.İ.B.ve Yatırım teşvik Belgesi çıkartılması,
• Geçici İthalat izni çıkartılması,
• Süre uzatımı alınması ve takibi,
• Geçici çıkışlarda sürelerin takibi,
• Kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz motorlu kuryelerimiz ile gümrük işlemlerinin
her safhasında gerekli olacak her türlü belgenin, makbuzun veya dekontun
alınması ve gerekli mercilere ulaştırılması,

• Eşyanın G.T.İ.P. nun (Gümrük Tarifesi) belirlenmesi,
• İşlemi biten dosyanın en kısa sürede müşteriye ulaştırılması,
• Vesaiklerinin bankaya veya alıcısına teslimi,
• Gümrük çıkış beyannamelerinin takibi ve zamanında teslimi,
• Muhasebe evraklarının müşteriye en kısa sürede ulaştırılması.

Konularında hizmet vermektedir…