Tedarik Zinciri Güvenliği Politikası

Birleşik Gümrük Müşavirliği olarak, iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlayacak hizmetlerin en önemli basamağının etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olacağına inanmaktayız. Tedarik zinciri yönetimi kapsamında iş ortaklarımızın beklentilerininitelikli girdi temini, nitelikli süreç yönetimi ve nitelikli insan gelişimine odaklı işbirlikleri oluşturmakla karşılamaktayız. Bu amaçla Tedarik Zinciri Yönetiminde yer alan Tüm Birimler stratejik faaliyetlerde koordinasyon sağlamakta ve vizyon paylaşımı gerçekleştirmektedir. 

Birlesik Gümrük Müşavirliği, hizmet vermekte olduğu iş ortaklarına müşteri-tedarikçi ilişkisinden çok, çözüm ortağı anlayışı ile yaklaşmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde danışmanlık hizmeti ile iş geliştirme çalışmaları yaparak iş ortaklarının hem  yüklerini hem de bu işlemler için ödedikleri operasyon maliyetlerini azalmakta ve dış ticaret operasyon faaliyetlerini geliştirmektedir. Tedarik zincirinin dijitalleşmesi ile tüm iş ortaklarımızın stok, yönetim, dağıtım ve taşıma maliyetlerini azaltma olanağı sağlamaktayız. Ayrıca iş ortaklarımız tüm süreçleri izleyebilmekte, raporlayabilmekte ve yönetebilmektedir. Maksimum etkinlik ile tedarik zincirindeki belirsizliğin ortadan kaldırılması, kâğıt kullanımının azaltılması ve yapılan kontroller ile dağıtım ve stok bulundurma maliyetleri düşürülebilmektedir. 

Birleşik Gümrük Müşavirliği, operasyonlarını gerçekleştirmek için gerekli ürün ve hizmetlerin; yasalara ve etik değerlere uygun temin edilmesini, insan haklarını, iş sağlığı ve iş güvenliğini çevreyi, fikri mülkiyet ve gizli bilgiyi ihlal eden kaynaklardan gelmemesini önemsemektedir. Benimsediğimiz değerler ve politikaların, tüm tedarik zinciri boyunca yayılmasını ve devamlılığını hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin, şirketimizle dayanışma halinde olmasını beklenmektedir. Sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için geri dönüşlerin sağlanması ve olumlu uygulamaların paylaşılmasını önemsemektedir. 

 

Tedarikçilerle İlişkilerde Gözetilen İlkeler 

  1. Yasalara ve Etik Değerlere Uygun Hareket etmek

Tedarikçilerin faaliyetleri sırasında yasalara ve ilgili mevzuata uygun hareket etmesi önemlidir. Tüm tedarikçilerin doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensibini benimsemiş olmasını, yasalara ve etik değerlere uygun hareket etmesini bekleriz. 

  1. İnsan Hakları ve Çalışma Esaslarını Gözetmek

Tedarikçilerin insan haklarına saygılı, ayrımcılıktan uzak ve çalışanlarına eşit olanak ve fırsat vermeleri önemlidir. Tedarikçilerden çalışanlarına ayrımcılık yapmamasını, fırsat eşitliğine imkan vermesini, zorla veya zorunlu çalıştırmamasını, çocuk işçi çalıştırmamasını bekleriz. 

Tedarikçilerin güvenli bir iş ortamını temin edecek nitelikte iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarını gözeterek hareket etmesine dikkat ederiz. 

Müşterilerinin ticari sırlarını özenle korumalarını önemseriz. 

  1. Çevreye Duyarlılık

Tedarikçilerin faaliyetleri esnasında çevreye verebilecekleri olası olumsuzlukları en aza indirmesini; çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyucu nitelikte ürün ve hizmet üretmelerini bekleriz. 

 

4.Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele  

Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesini ve bu konuda duyarlı davranmasını beklemekteyiz 

  1. Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi

Tedarikçiler, Birleşik Gümrük Müşavirliğinin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında tarafımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için Birleşik Gümrük Müşavirliği ile işbirliği içinde olmaları gerekir. Tedarikçiler haiz oldukları her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, kurumsal bilgiler, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve söz konusu ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, belgeler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Birleşik Gümrük Müşavirliği bilgilerini, uygun güvenlik tedbirleriyle koruma altına almalıdır. Gizli bilgilerin işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi ancak bilginin gizliliği hususunda çalışanlarını ve danışmanlarını uyarması ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlaması ile mümkündür. 

 

Yukarıda belirtilen ilke ve politikalara aykırılığı tespit edilen tedarikçilerden, öncelikle aykırılığın giderilmesi ve benimsenen politikalara uygun düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz. Aykırılığı gidermeyi kabul etmeyen veya belirlenen sürede gerekli düzenleme ve uyumu sağlamayan tedarikçilerle ticari ilişki sona erdirilir. 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hakan KÖKÇÜ 

 

 sert2