Bilgi Güvenliği Politikası

Birleşik Gümrükleme bünyesinde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin Sürekli gelişimini sağlamak için;

Bilgi varlıklarını tanımlamayı bu varlıkların; 

  • İşe etkisini: Varlığı yerine koyma maliyeti,bilginin gizliliği,imaja olan etkisi,yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,
  • Tehdit Olasılığını: Zayıflıkların çokluğu ve varolan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği,bilginin rakipler için cazibesi,erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,
  • Bilginin Gizliliği,bütünlüğü ve erişebilirliğine ilişkin Riskleri belirlemeyi,değerlendirmeyi,kabul   edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
  • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

Taahhüt ederiz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hakan KÖKÇÜ

Başlıksız-1