Video Blog

12 - Transit Rejimi Nedir - X

Transit Rejimi Nedir

15/01/2016

Transit Rejimi, İthalat Vergileri ve Ticaret Politikası önlemlerine tabi tutulmayan, Serbest Dolaşıma Girmemiş, ihracatla ilgili Gümrük İşlemleri tamamlanmış, eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük...

VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

Ortak Transit Rejimi Nedir ?

08/01/2016

Ortak Transit Rejimi, eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan ortak Ortak Transit Sözleşmesi kapsamındaki taşımalara...

VIDEO 10 - İhracatta Katma Değer Vergisi İstinası Nedir-X

İhracatta Katma Değer Vergisi İstinası Nedir ?

24/12/2015

3065 sayılı KDV kanunu 11/1-a maddelerine göre ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’ den istisnadır. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için iki...

VIDEO 9-Bağlayıcı Tarife Nedir - X

Bağlayıcı Tarife Nedir ?

14/12/2015

Kişiler, Türkiye Gümrüklerinden yapacakları, ithalat ve ihracat işlemlerinde, kullanmak üzere, bağlayıcı tarife bilgisi alabilirler. Bağlayıcı tarife bilgisinin kullanılma amacı, ithalat ve ihracat vergilerinin belirlenmesi,...

VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir ?

27/11/2015

Yükümlü Kayıt Takip Sistemi, gümrük işlemlerini elektronik ortamda beyanda bulunarak yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerine doğrudan veya...

287-V-X

İhracat İadesi Yardımı Nedir ?

20/11/2015

İhracat İadesi Yardımı, ihracatçıların kümes hayvanları etleri, yumurta, bal, buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar, dondurulmuş, pişirilmemiş, buharda veya...

VIDEO 6-TELAFİ EDİCİ VERGİ NEDİR-X

Telafi Edici Vergi Nedir ?

12/11/2015

Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından Türkiye’ ye geçici olarak ithal edilen sanayi ürünlerinin, tarım ürünlerinin ve işlenmiş tarım ürünlerinin, A.TR Dolaşım Belgesi, EURO.1...

VIDEO 5-SERBEST BÖLGE FAALİYET RUHSATI NEDİR - X

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Nedir ?

04/11/2015

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti...

VIDEO 4-HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR - X

Hariçte İşleme İzin Belgesi Nedir ?

04/11/2015

Hariçte İşleme İzin Belgesi, serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem...

VIDEO 3-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR - X

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ?

26/10/2015

Yatırım Teşvik Belgesi, Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufları, katma değerli yatırımlara yönlendirmek, üretim ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak...

287-V-X

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi Nedir ?

20/10/2015

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi belirli şartları yerine getiren firmalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen bir belgedir. Bu belgenin temel amacı belge sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti...

VIDEO 1-DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR - X

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir ?

30/09/2015

Dünya piyasa fiyatlarından Türkiye’ye hammadde temin etmek sureti ile ihracatı arttırmak, Türkiye’nin ihrac ürünlerini uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihrac pazarını geliştirmek ve ihrac...