Çevre Politikası

Üst Yönetim başta olmak üzere tüm BİRLEŞİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ  çalışanları olarak, toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci ile tüm çalışmalarımızda çevreye duyarlı olacağımızı, yerel ve ulusal kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uyumlu faaliyet gösterilecek; resmi kurum ve kuruluşlar, tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli işbirliği ve iletişim içinde olunacak,
  • Gümrük Müşavirliği Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Çevre Koşul ve Yönetmeliklerine uyumla hareket edilecek,
  • Enerji ve su kullanımının azaltılması çalışmaları yapılarak, tüm kaynakların   ekonomik ve verimli kullanımı amaçlanacak,
  • Üretilen her cins atığın miktar ve/veya çevresel etkilerinin azaltılması için önlemler alınacak ve Hizmet verilen Lokasyonlarda oluşan, geri dönüştürülebilir veya tehlikeli tüm atıkların güvenli bir şekilde depolanması, lisanslı atık taşıma firmaları tarafından taşınıp uygun şekilde geri dönüşümü ya da bertarafı sağlanmasına katkıda bulunulacak,
  • Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici, çevre bilinci ve duyarlılığını arttırıcı eğitim, sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlenecek; her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenerek, çevre performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizleri yapılarak sürekli iyileştirme sağlanacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hakan KÖKÇÜ

ISO 14001.2015-XXX