İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSG POLİTİKASI

 

“Birleşik Gümrük Müşavirliği olarak en değerli varlığımız olan çalışanlarımız ile müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve tedarikçilerimize güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek amacıyla;
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek tüm riskleri belirleyerek kazaları ortadan kaldırmak için etkin bir sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi,
Çalışanların sağlığına önem vererek, sağlığı olumsuz etkileyecek faktörlerin ortaya çıkmasını önlemeyi,
İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından bir yaşam biçimi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal mevzuat şartlarına uymayı,
İSG hedeflerimize ulaşmak için İSG performansını sürekli takip ederek iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.”

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hakan KÖKÇÜ

ISO 18001.2007-XXX