Duyurular

498-2-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.01.2020 tarihli ve 51766297 sayılı yazısı hk. (40. Fasıl Çarşaf Kenar Lastiği Cinsi Eşyanın KDV Oranı)

4008.21.90.00.00 GTİP indeki Çarşaf Kenar Lastiği cinsi eşya (II) sayılı listenin (B/4), (B/6-a) veya (B/9) sırası kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

498-1-X

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Sıra No: 2) (05.02.2020 t. 31030 s. R.G.)

1 seri nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; plastik poşet ibaresi plastik ürünler olarak değiştirildi; Geri Kazanım Katılım Payı kapsamı genişletildi; plastik poşet beyannamesi verilmesi konusunda 2020 yılında uygulanacak yeni kriterler belirlendi; 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler eklendi.

497-3-X

Genelge No: 2020/2 (Türkiye Noterler Birliği-İlişik Kesme Belgesi) hk.

Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun ile Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenen İlişik Kesme Belgesi Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.

497-2-X

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 7220 hk. (01.02.2020 t. 31026 s. R.G.)

25 Ekim 2017 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması onaylanmıştır.

497-1-X

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş?Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hk. (01.02.2020 t. 31026 s. R.G.)

Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek olan geçiş?dönemi süresince kurumların AB ve BK ile ilgili iş ve işlemlerinde dikkate alınacak kriterler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2020 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar hk. (Karar Sayısı: 1841) (2020 YILI BANDROL ÜCRETLERİ) (24.12.2019 t. 30988 s. R.G.)

Açıklama : Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri hakkında Karar.

Karar Sayısı: 1841

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Aralık 2019

23/12/2019 TARİHLİ VE 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı
tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon

• 51 Ekrana kadar (51 dahil)……………………………………………………………………………………………. 10 AVRO
• 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)…………………………………………………………………………………. 16 AVRO
• 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)………………………………………………………………………………….. 22 AVRO
• 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)………………………………………………………………………………. 34 AVRO
• 117 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil)…………………………………………………………………………….. 40 AVRO
• 148 Ekrandan yukarısı…………………………………………………………………………………………………… 80 AVRO
• Oto Televizyonu…………………………………………………………………………………………………………… 8 AVRO

2. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcıları…………………………………………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,
ışıldaklar ve radyolu vantilatörler…………………………………………………………………………………………. 1 AVRO
• Oto radyo alıcıları………………………………………………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Taşınabilir radyo alıcıları………………………………………………………………………………………………….. 2 AVRO

3. Videolar……………………………………………………………………………………………………………………. 18 AVRO

4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı
cihazları
…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo……………………………………………………………………………………………………….. 9 AVRO
• Televizyon -Radyo-Teyp……………………………………………………………………………………………… 13 AVRO
• Televizyon-Video……………………………………………………………………………………………………….. 19 AVRO
• Televizyon-Radyo-Video……………………………………………………………………………………………… 21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo – walkman)…………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo – pikap………………………………………………………………………………………… 3 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar……………………………………………………………………………………. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kasetçalar………………………………………………………………………………………………….. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………… 4 AVRO
• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………… 4 AVRO
• Radyo-Kasetçalar………………………………………………………………………………………………………… 5 AVRO
• Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo-Pikap………………………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap……………………………………………………………………………………………… 14 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap- Koımpakdiskçalar……………………………………………………………………… 18 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar……………………………………………………………………………… 18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri……………………………………………………………….. 2 AVRO
• Radyo ve/veya TV ‘li navigasyon cihazları…………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri…………………………………………………………. 15 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri………………………………………………………………………….. 15 AVRO
• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları……………………………………………. 10 AVRO

7. Cep Telefonları…………………………………………………………………………………………………………… 20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar…………………………………………………………………………………. 10 AVRO

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan
her türlü cihazlar
……………………………………………………………………………………………………………… 18 AVRO