Duyurular

502-5-X

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk. (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) (03.03.2020 t. 30597 s. R.G.)

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak, yurda getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilecek. 5 kg ı aşan kısmı gümrük idaresince alınacak, DİR Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak, standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü yetkili olacak.

502-4-X

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ hk. (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.)

96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenler eklenmiştir.

502-3-X

Gümrük Genel Tebliği hk. (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

AB menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.

502-2-X

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (İhracat: 2020/2) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin EK 3 (Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ve EK 4 (Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ünde değişiklik yapılmış; 43 üncü fasılda yer alan koyun ve kuzu kürkünden mamul eşyalar da Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi kapsamından çıkarılarak hariç tutulmuştur.

502-1-X

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29) (07.03.2020 t. 31061 s.)

2020/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan düzenleme ile; 39.07 gtipli maddeleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecekler.

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2020 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar hk. (Karar Sayısı: 1841) (2020 YILI BANDROL ÜCRETLERİ) (24.12.2019 t. 30988 s. R.G.)

Açıklama : Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri hakkında Karar.

Karar Sayısı: 1841

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Aralık 2019

23/12/2019 TARİHLİ VE 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı
tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon

• 51 Ekrana kadar (51 dahil)……………………………………………………………………………………………. 10 AVRO
• 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)…………………………………………………………………………………. 16 AVRO
• 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)………………………………………………………………………………….. 22 AVRO
• 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)………………………………………………………………………………. 34 AVRO
• 117 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil)…………………………………………………………………………….. 40 AVRO
• 148 Ekrandan yukarısı…………………………………………………………………………………………………… 80 AVRO
• Oto Televizyonu…………………………………………………………………………………………………………… 8 AVRO

2. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcıları…………………………………………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,
ışıldaklar ve radyolu vantilatörler…………………………………………………………………………………………. 1 AVRO
• Oto radyo alıcıları………………………………………………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Taşınabilir radyo alıcıları………………………………………………………………………………………………….. 2 AVRO

3. Videolar……………………………………………………………………………………………………………………. 18 AVRO

4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı
cihazları
…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo……………………………………………………………………………………………………….. 9 AVRO
• Televizyon -Radyo-Teyp……………………………………………………………………………………………… 13 AVRO
• Televizyon-Video……………………………………………………………………………………………………….. 19 AVRO
• Televizyon-Radyo-Video……………………………………………………………………………………………… 21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo – walkman)…………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo – pikap………………………………………………………………………………………… 3 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar……………………………………………………………………………………. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kasetçalar………………………………………………………………………………………………….. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………… 4 AVRO
• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………… 4 AVRO
• Radyo-Kasetçalar………………………………………………………………………………………………………… 5 AVRO
• Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo-Pikap………………………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap……………………………………………………………………………………………… 14 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap- Koımpakdiskçalar……………………………………………………………………… 18 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar……………………………………………………………………………… 18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri……………………………………………………………….. 2 AVRO
• Radyo ve/veya TV ‘li navigasyon cihazları…………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri…………………………………………………………. 15 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri………………………………………………………………………….. 15 AVRO
• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları……………………………………………. 10 AVRO

7. Cep Telefonları…………………………………………………………………………………………………………… 20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar…………………………………………………………………………………. 10 AVRO

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan
her türlü cihazlar
……………………………………………………………………………………………………………… 18 AVRO