Duyurular

463-5-X

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/1) (07.05.2019 t. 30767 s. R.G.)

15/05/2019

72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

463-4-X

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Karar Sayısı: 1045) (10.05.2019 t. 30770 s. R.G.)

15/05/2019

88/13384 sayılı Kararın İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar listesindeki 4105.10 ve 4106.21 GTP na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 40 ı karşılığı TL. ibaresi, FOB ihraç bedelinin %20 si karşılığı TL. olarak değişti.

463-3

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ hk. (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4) (11.05.2019 t. 30771 s. R.G.)

15/05/2019

2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe, Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.

463-2-X

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hk. (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) (11.05.2019 t. 30771 s. R.G.)

15/05/2019

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemleri hk.

463-1-X

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/4) (11.05.2019 t. 30771 s. R.G.)

15/05/2019

1002 sayılı Karar ile 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Yalnızca İmpertex Kumaşları , ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

462-5-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.04.2019 tarihli ve 43875124 sayılı yazısı hk. (Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında 10XX rejim kodlu beyannamelerin dışında kalan beyannamelerde yapılacak işlemler)

08/05/2019

Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında 10XX rejim kodlu beyannamelerin dışında kalan diğer tüm ihracat rejimine konu gümrük beyannamelerinde geçerli olmak üzere, 15.05.2019 tarihine kadar ve 15.05.2019 tarihi itibarıyla yapılacak işlemler hk.

462-4-X

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar hk. (Karar Sayısı: 1013) (01.05.2019 t. 30761 s. R.G.)

08/05/2019

ÖTV, matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlarda yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50 oldu; sigarada sıfır olan asgari maktu vergi 0.2679 a yükseldi; hurda teşviki uygulanacak araçların bedelleri de yeniden belirlendi.

462-3-X

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar hk. (Karar Sayısı: 1021) (03.05.2019 t. 30763 s. R.G.)

08/05/2019

1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30.6.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 0 (sıfır) gümrük vergisi ile 100.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.

462-2-X

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/26) (04.05.2019 t. 30764 s. R.G.)

08/05/2019

Hindistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı 8302.10 gtip lu menteşeler, 8302.50 gtip lu sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler vb. eşya ve 8302.42 gtip lu mobilyalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşyanın ithalatında, dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

462-1-X

Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ hk. (No: 2019/24) (05.05.2019 t. 30765 s. R.G.)

08/05/2019

Kimyevi ve organik gübre analizlerinin yaptırılacağı analiz ve referans kurum laboratuvarları ile 2019 yılı gübre analiz ücretleri hk.

461-2-X

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hk.

03/05/2019

Kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

461-1-X

Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hk. (27.04.2019 t. 30757 s. R.G.)

03/05/2019

2011/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ile düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulunun adı, Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu olarak değiştirilerek yeniden oluşturulmuştur.