Duyurular

445-3-X

Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ hk. (İhracat: 2018/10) (31.12.2018 t. 30642 s. R.G.)

21/01/2019

Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiyedeki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) yapılan mal ve/veya hizmet satışlarının, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından, kendi kaynağından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından veya yerel ya da uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığı kaynaklar çerçevesinde kullandırılan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden sevk öncesi veya sevk sonrası aşamalarında yararlandırılmasına ve bu kapsamda üçüncü ülkeye (Türkiyedeki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve/veya hizmet satışı yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar

445-2-X

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/1) (31.12.2018 t. 30642 s. R.G.)

21/01/2019

Tebliğ eki EK I de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu veya gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabidir.

445-1-X

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (03.01.2019 t. 30644 s. R.G.)

21/01/2019

Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve bazı eklerinde değişiklik yapıldı.(Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar, Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar, Yatırım izni, Genel antrepo açma ve işletme izinleri, Yetki, Gümrükte iş takibi, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler, Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Müsteşarlığa Vereceği Taahhütname Örneği, Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller...)

444-5-X

2019 Ürün Güvenliği Tebliğleri Karşılaştırması hk.

02/01/2019

2019 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Mevzuatı eski - yeni karşılaştırılması

444-4-X

2018-2019 yılı GTIP Korelasyon Tablosu hk.

02/01/2019

2018-2019 Yili degisen Gumruk Tarife Istatitistik Pozisyonu(GTIP) KORELASYON TABLOSU

444-3-X

GTS ülkelerin yeniden düzenlendiği hk.

02/01/2019

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6) ile Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (Ö.T.D.Ü.) yeniden duzenlendi.

444-2-X

Dış Ticaret ve Gumrukle ilgili belgelerin DMGV hk.

02/01/2019

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda Dis ticaret ve Gumrukle ilgili belgelerin Damga Vergisi Tablosu..Alintidir..

444-1-X

2019 İthalat Tebliğleri karşılaştırma tablosu hk.

02/01/2019

2019 İTHALAT TEBLİĞLERİ KARSILASTIRMA TABLOSU 2018 yılında Tek tebliğ altında yayımlanan İthalat Tebliğleri 2019 yılında münferit tebliğler halinde yayımlanmış ve 31/12/2017 tarihli ve 30287...

YENI YIL-2019-x

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarı dolu nice yıllar geçirmenizi dileriz.

31/12/2018

443-2-X

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (18.12.2018 t. 30629 s. R.G.)

26/12/2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin de değişiklik olmuştur.

443-1-X

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (23.12.2018 t. 30634 s. R.G.)

26/12/2018

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur.

442-1-X

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar hk. (Karar Sayısı: 452) (11.12.2018 t. 30622 s. R.G.)

26/12/2018

İran İslam Cumhuriyeti menşeli 7004, 7005 ve 7006 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan düz cam ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.