Duyurular

470-2-X

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (08.07.2019 t. 30825 s. R.G.)

18/07/2019

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine, Başvuruda istenilen belgeler ile ilgili geçici madde eklendi ve Ek-3B ve Ek-3C eklerinde değişiklik yapıldı.

470-1-X

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ hk. (İthalat: 2019/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.07.2019 t. 30829 s. R.G.)

18/07/2019

2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğe, Geçiş Hükümleri ile ilgili Geçici Madde eklenmiştir.

469-3-X

TCMB – İhracat Genelgesi hk.

09/07/2019

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesi (Güncellik Tarihi:02.07.2019)

469-2-X

Genelge No: 2019/27 hk. (TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları)

09/07/2019

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı HakkındaTebliğ (İhracat: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazıları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

469-1-X

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hk. (Karar Sayısı: 1283) (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.) (05.07.2019 t. 30822 s. R.G.)

09/07/2019

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (Yürürlük: 01.07.2019)

468-3-X

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (25.06.2019 t. 30812 s. R.G.)

02/07/2019

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur.

468-2-X

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Seri No: 6) (29.06.2019 t. 30816 s. R.G.)

02/07/2019

4 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) nin Başvuru koşulları, Başvuruda aranacak belgeler, Gönderilerin tasnifi, Gönderilerin tasnifi ve Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler başlıklı maddelerinde değişiklik olmuştur.

468-1-X

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/5) (01.07.2019 t. 30818 s. R.G.)

02/07/2019

1199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı sanayi ürünlerinin (Vinil Asetat, Epsilon- Kaprolakton, Sodyum Poliakrilat, polieter polyol, Nikel-metal hidrit (NiMh) bataryaların montajları, Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya), Lityum-iyon akümülatör) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

467-3-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.05.2019 tarihli ve 44519484 sayılı yazısı hk. (2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim) Sayılı Genelge hk.)

24/06/2019

2019/1 sayılı Genelge hk. (Kıymet Kriterli Gözetim uygulamasındaki bazı tereddütlere ilişkin değerlendirmeler)

467-2-X

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Karar Sayısı: 1143) (14.06.2019 t. 30801 s. R.G.)

24/06/2019

2010/814 sayılı Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın amaç ve kapsam başlıklı 1 inci ve Kontenjan dönemleri ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış; tarife kontenjanından yararlanacak ürünlere büyükbaş hayvanların eti, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumu yağı, kedi köpek mamaları ve diğer hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ve bazı ürünler eklenmiş; börülce, güvercin bezelye, barbunya, kavun-karpuz tohumu, efedra ve bazı diğer ürünler tarife kontenjanı kapsamından çıkarılmıştır.

467-1-X

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/2) (15.06.2019 t. 30802 s. R.G.)

24/06/2019

3919.10.15.00.00, 3919.10.80.20.00, 3919.90.80.30.00, 3919.90.80.90.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyoların ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.

466-5-X

Genelge No: 2019/22 hk. (Sınırlardan Öncelikli Geçiş)

19/06/2019

01.06.2019 tarihi itibarıyla Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde, izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için başlatılacak olan öncelikli sınır geçişi uygulamasında dikkat edilecek hususlar hk.