Duyurular

432-2-X

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar hk. (Karar Sayısı: 138) (02.10.2018 t. 30553 s. R.G.)

12/10/2018

72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25 i oranında ek mali yükümlülük uygulanır. (Yürürlük; 17.10.2018)

432-1-X

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (No: 2018-32/51) (06.10.2018 t. 30557 s. R.G.)

12/10/2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ in mülga 8 inci maddesi Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli Sözleşmeler başlığı altında yeniden düzenlenmiştir.

431-4-X

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 03.09.2018 tarihli ve 786492 sayılı özelgesi hk. (Bakım onarım amacıyla serbest bölgeye gönderilen yatın işçilik faturasına uygulanacak KDV oranı hk.)

12/10/2018

Serbest Bölgeye gönderilen yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

431-3-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli ve 37491629 sayılı yazısı hk. (Serbest Bölgeler veya Antrepolardan Yapılan Taşımalar Hk.)

12/10/2018

Serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin kara ulaştırma özel iznine tabi olduğu hk.

431-2-X

Genelge No: 2018/17 hk. (Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Yeniden İhracı)

12/10/2018

Konteynerin sahibi, işleticisi veya bunların temsilcileri dışında konteynerin içinde bulunan eşya ile birlikte eşyanın taşımasını üstlenen başka firma tarafından yurtdışı edildiği durumda konteynerin gümrük işlemlerinde, geçici ithalat işlemleri aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu düzenleyen konteyner sahibi, işleticisi veya bunların temsilcisi tarafından yeniden ihraç aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun düzenlenmesi ve çıkış gümrük idaresince form işlemlerinin tamamlanması yeterli bulunmaktadır.

431-1-X

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (İhracat: 2018/8) (28.09.2018 t. 30549 s. R.G.)

12/10/2018

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pirinç (GTİP: 1006) ve Çavdar - Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00) eklenmiştir.

430-1-X

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ hk. (No: 2018/7) (20.09.2018 t. 30541 s. R.G.)

28/09/2018

72 inci ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzenıeleri, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına ÖNERİDE bulunulmuştur.

429-3-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37055942 sayılı yazısı hk. (Rusya Fatura Onayının aranması uygulamasının kaldırılması hk)

18/09/2018

Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda aranan Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı 06.09.2018 tarihi itibariyle uygulama kapsamı tüm ürünlerde yürürlükten kaldırılmıştır.

429-2-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.09.2018 tarihli ve 37065556 sayılı yazısı hk. (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk)

18/09/2018

Onaylanmış ihracatçıların (OKS ve YYS sahibi firmalar) düzenledikleri A.TR Dolaşım Belgelerinin Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Otomasyonu Sistemine (MEDOS) dahil edilerek elektronik ortamda düzenlenmesi uygulaması ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir.

429-1-X

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Karar Sayısı: 85) (13.09.2018 t. 30534 s. R.G.)

18/09/2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk Lirasına dönüştürülecek.

428-3-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.09.2018 tarihli ve 36974476 sayılı yazısı hk. (Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk)

18/09/2018

D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi,onaylanması ve vize edilmesi uygulaması hk.

428-2-X

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk. (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) (04.09.2018 t. 30525 s. R.G.)

18/09/2018

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Tebliğ