Announcements

kasım2021

(TR) 2021 yılı Kasım Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

Sorry, this entry is only available in TR.

eylül

September 2021 Monthly Legislation Agenda

We prepare the September 2021 Monthly Legislation Agenda in a single study and share it with our...

agustos

(TR) 2021 yılı Ağustos Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

Sorry, this entry is only available in TR.

Screenshot_2

(TR) 2021 yılı Temmuz Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

Sorry, this entry is only available in TR.

haziranns

(TR) 2021 yılı Haziran Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

Sorry, this entry is only available in TR.

(TR) Dahilde işlemeye ilişkin cezalar ile ilgili anayasa mahkemesi kararı hk.

Açıklama : (TR) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; ...eşyanın gümrüklenmiş değerinin... ibaresine ilişkin esas incelemenin 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendinde belirtilen dâhilde işleme rejimiyle ilgili durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi" yönünden sınırlı olarak yapılmasına; Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE karar verilmiştir.

Sorry, this entry is only available in TR.