Announcements

490-5-X

(TR) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 22.11.2019 tarihli ve 49669762 sayılı yazısı hk. (Elektronik Menşe – Çin Halk Cumhuriyeti)

(TR) Çin Halk Cumhuriyeti elektronik menşe doğrulama yapılabildiği ve tercihsiz ticarette menşe şahadetnamesinin elektronik düzenlendiği diğer ülkelerin listesie hk.

490-4-X

(TR) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 02.12.2019 tarihli ve 49941153 sayılı yazısı hk. (San Marino Hk)

(TR) BİLGE Sisteminde San Marino Cumhuriyetinden yapılacak ithalatlar için 13.11.2019 tarihi itibarıyla AT Uluslarası Anlaşma Kodu girilerek ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalat yapılabilecek şekilde düzenleme yapılması hk.

490-2-X

(TR) Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 05.12.2019 tarihli ve 50087331 sayılı yazısı hk. (Uzlaşma Başvuru Usulü)

(TR) Uzlaşma başvuruları işlemlerinde dikkat edilecek hususlara ilişkin Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yazısı ve eki kullanım kılavuzu hk.

490-1-X

(TR) Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7194 hk. (07.12.2019 t. 30971 s. R.G.)

(TR) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ve kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir.

(TR) Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (08.07.2019 t. 30825 s. R.G.)

Açıklama : (TR) Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğinin, Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler ve Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Sorry, this entry is only available in TR.