Over 30 Years

EXPERIENCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

OUR SERVICES

onecikan01

SERVICES OF CUSTOMS CLEARANCE AND CONSULTANCY

Birleşik Gümrük Müşavirliği, with 30 year experience, experienced and expert staff, strong technologic infrastructure, customer representative system according to the company with which it works, gives various services below to its...

Read More
onecikan04

FREIGHT FORWARDING AGENCY SERVICES

“Conducting all services that marine vehicles and vessels, which carry loads and passengers by cruising within Turkish waters and on rivers or which pass through Turkish straits, require is the freight...

Read More
onecikan03

SERVICES OF PORT AND RO-RO OPERATORS

We, as Birleşik Gümrük Müşavirliği, present customs and support services to the companies of Port Operators and Ro-Ro Operators at all customs/ports in the Territory where we give service with our...

Read More
onecikan05

EXTENDED COVERAGE NTCS SERVICE

Extended coverage is a type of coverage that an institution can use in more than one common transit transaction. The coverage which Customs and Trade Ministry has put into practice within...

Read More
onecikan09

ONLINE SERVICES

With investment we have made to technology and R&D activities since the day when we were founded, we conduct registry and realization transactions by connecting online from all of our offices...

Read More

ABOUT US

With over 30 years of experience, quality and reliable service certification supports the United Clearance customer-focused approach with accurate and current scholars, services and extensive branch network.

Read More

VIDEO BLog

12 - Transit Rejimi Nedir - X

What is Transit Regime?

Transit Regime is a regime which is applied to transport of the goods which are...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is Common Transit Procedure?

Common Transit Procedure is a procedure applied on the commodity transport which is within the...

Show
VIDEO 10 - İhracatta Katma Değer Vergisi İstinası Nedir-X

What is a Value Added Tax Exemption for Export?

Pursuant to Articles 11/1-a of the VAT Law numbered 3065 export deliveries and services are...

Show
VIDEO 9-Bağlayıcı Tarife Nedir - X

What is a Binding Tariff Information?

People may receive binding tariff information to be used in import and export formalities through...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is the Taxpayer Record and Monitoring System?

The Taxpayer Record and Monitoring System is an application for electronic monitoring and inspecting of...

Show
287-V-X

What is an Export Refund Support?

An Export Refund Support is a payment made through the support and price stability fund...

Show
VIDEO 6-TELAFİ EDİCİ VERGİ NEDİR-X

What is a Compensatory Tax?

The taxes accruing on exporting industrial products, processed and non-processed agricultural products under Inward processing...

Show
VIDEO 5-SERBEST BÖLGE FAALİYET RUHSATI NEDİR - X

What is a Free Trade Zone Operation License?

A Free Trade Zone Operation License is a permit granted by the Ministry of Economy...

Show
VIDEO 4-HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR - X

What is an Outward Processing License?

An Outward Processing License is a certificate granted for the purpose of temporarily exporting goods...

Show

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

361-8-X

(TR) Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile işlem yapılmasının kapsamı hk.

18/05/2017

(TR) 2017 / 10051 sayılı Serbest bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemeler hakkında Karar kapsamında Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile de yapılabileceği , bunun dışındaki tüm işlemlerde Türk Lirasının kullanılacağı , Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenip ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

361-7-X

(TR) TMO nce kullanılacak Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı açılması hk.

18/05/2017

(TR) 2017 / 10101 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce kullanılma Üzere Mısır İthalatında Tarife kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar kapsamında 10.05 tarifesi altında yer alan mısır için 500.000 ton, tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Tarife Kontenjanı dönemi sonu 03/12/2017 dir.

361-6-X

(TR) Kurutlmuş Kırmızı Biber İthalatında Vergi indirimi hk.

18/05/2017

(TR) 2017 / 10099 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile 0904.21.90.00.11 tarifesinde yer alan kurutulmuş kırmızı biber ithalatında yüzde 75 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 15 e indirildi. İndirim 01/09/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

361-5-X

(TR) Güney Kore ve Endonezya menşeli polyester elyaf ithalatında soruşturma açılması hk.

18/05/2017

(TR) 2017 / 14 sayılı ithalatta Haksız rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Güney Kore ve Endonezya menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP i altında sınıflandırılan poliesterlerden madde tanımlı poliesterlerden sentetik devamsız liflere (poliester elyaf) yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Halihazırdaki uygulamada CIF kıymet baz alınmak suretiyle Güney Kore menşeli ürünler için %6,2 , Endonezya menşeli ürünler için firma bazında olmak üzere %6,2 ila %12 arasında antidamping uygulaması bulunmaktadır.

361-4-X

(TR) Boru Bağlantı Parçaları ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması hk.

18/05/2017

(TR) 2017 / 13 sayılı İthalatta Haksız rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ kapsamında Brezilya, Bulgaristan, ÇHC, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı boru bağlantı parçaları (diğerleri) ürününe yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Bahsi geçen ürünler için menşelerine göre farklılık göstermek suretiyle ton başına olmak üzere 147 ila 800 USD arasında antidamping uygulaması yürürlüktedir.

361-3-X

(TR) Solar modül ve Panellerde Gözetim Uygulaması hk.

18/05/2017

(TR) 2017/ 3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 8541.40.90.00.14 GTİP li Fotovoltaik (solar) modül ve panellerin ithalatında ileriye yönelik olarak gçözetim uygumasına tabidir. Söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanacak gözetim tutarı metre kare üzerinden 300 USD olarak uygulanacaktır. Söz konusu tebliğ yayımından evvel yürürlükte olan uygulamada gözetim oranı Gümrük Kıymeti baz alınmak suretiyle 35 USD / Net kg. olarak uygulanmaktaydı.

361-2-X

(TR) Çin Menşeli Pentaeritritol(pentaeritrit) ithalatında damping vergisinin devamı hk.

18/05/2017

(TR) 2017/ 12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2905.42.00.00.00 gtip lu ve Pentaeritritol (pentaeritrit) tanımlı eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı vergi uygulamasının mevcut haliyle devamına karar verilmiştir. Bahsi geçen ülke menşeli ürün ithalatında ton başına olmak üzere 270 USD antidamping vergisi uygulanmaktadır.

361-1-X

(TR) Mısır menşeli cam liflerinde damping soruşturması açılması hk.

18/05/2017

(TR) 2017 / 11 sayılı İthalatta Haksız rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ ile Mısır menşeli cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler tanımlı 7019.11.00.00.00, fitiller tanımlı 7019.12.00.00.00, flamentlerden tanımlı 7019.19.10.00.00, devamsız liflerden tanımlı 7019.19.90.00.00, takviye tabakaları tanımlı 7019.31.00.00.00, dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç) tanımlı 7019.90.00.10.00 ve cam liflerden keçe tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP lerde sınıflandırılan cam elyafı takviye malzemeleri ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

360-4-X

(TR) Gözetime Tabi Eşyanın Antrepoda Devrinde Devralan Firmanın Durumu hk.

12/05/2017

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.04.2017 tarihli ve 24579396 sayılı yazısı ile gözetime konu eşyanın devir sonrası ithalatçısına dava açılıp açılmayacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Buna göre Gümrük Yönetmeliği’nin 180. maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacağı ,kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin, tekrar yukarıda izah edilen uygulamadan faydalanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, yükümlüler, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4. maddesinde yer alan “ İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra “Gözetim Belgesi “de aranır.” hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığından ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadır.
Yukarıdaki hükümler dikkate alınmak suretiyle kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen firmanın gözetime tabi aynı veya başka bir eşyayı tekrar yurda getirmesi, antrepo beyannamesi kapsamında antrepoya koyması ve akabinde başka bir firmaya devretmesi halinde devralan firmanın eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde gözetim belgesi ibraz etmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu şekilde antrepoda eşyayı devralan firmanın 2016/18 sayılı Genelgemizde izah edildiği şekilde dava açmamış olması kaydı ile eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten yüksek kıymet beyan etmesi veya 2016/18 sayılı Genelge ile değişik 2012/3 sayılı Genelgenin 3. maddesinde belirtildiği şekilde "ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlaması halinde eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır."
Eşyayı antrepoda devralan firmanın dava açması halinde ise anılan Genelge hükümlerinden faydalanması mümkün bulunmamakta olup Gözetim Belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

Announcements
IFTAR YEMEGI-0

(TR) Birleşik Gümrükleme ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi.

27/06/2016

Sorry, this entry is only available in TR.

APM-1-XX

APM Terminals We support the equipment of Aliağa Port to be cleared through Customs.

04/10/2015

Investments in APM Terminals which is a candidate to become the biggest and the most developed container terminal in Aegean Sea, which is being...

News