Over 30 Years

EXPERIENCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

OUR SERVICES

onecikan01

SERVICES OF CUSTOMS CLEARANCE AND CONSULTANCY

Birleşik Gümrük Müşavirliği, with 30 year experience, experienced and expert staff, strong technologic infrastructure, customer representative system according to the company with which it works, gives various services below to its...

Read More
onecikan04

FREIGHT FORWARDING AGENCY SERVICES

“Conducting all services that marine vehicles and vessels, which carry loads and passengers by cruising within Turkish waters and on rivers or which pass through Turkish straits, require is the freight...

Read More
onecikan03

SERVICES OF PORT AND RO-RO OPERATORS

We, as Birleşik Gümrük Müşavirliği, present customs and support services to the companies of Port Operators and Ro-Ro Operators at all customs/ports in the Territory where we give service with our...

Read More
onecikan05

EXTENDED COVERAGE NTCS SERVICE

Extended coverage is a type of coverage that an institution can use in more than one common transit transaction. The coverage which Customs and Trade Ministry has put into practice within...

Read More
onecikan09

ONLINE SERVICES

With investment we have made to technology and R&D activities since the day when we were founded, we conduct registry and realization transactions by connecting online from all of our offices...

Read More

ABOUT US

With over 30 years of experience, quality and reliable service certification supports the United Clearance customer-focused approach with accurate and current scholars, services and extensive branch network.

Read More

VIDEO BLog

12 - Transit Rejimi Nedir - X

What is Transit Regime?

Transit Regime is a regime which is applied to transport of the goods which are...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is Common Transit Procedure?

Common Transit Procedure is a procedure applied on the commodity transport which is within the...

Show
VIDEO 10 - İhracatta Katma Değer Vergisi İstinası Nedir-X

What is a Value Added Tax Exemption for Export?

Pursuant to Articles 11/1-a of the VAT Law numbered 3065 export deliveries and services are...

Show
VIDEO 9-Bağlayıcı Tarife Nedir - X

What is a Binding Tariff Information?

People may receive binding tariff information to be used in import and export formalities through...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is the Taxpayer Record and Monitoring System?

The Taxpayer Record and Monitoring System is an application for electronic monitoring and inspecting of...

Show
287-V-X

What is an Export Refund Support?

An Export Refund Support is a payment made through the support and price stability fund...

Show
VIDEO 6-TELAFİ EDİCİ VERGİ NEDİR-X

What is a Compensatory Tax?

The taxes accruing on exporting industrial products, processed and non-processed agricultural products under Inward processing...

Show
VIDEO 5-SERBEST BÖLGE FAALİYET RUHSATI NEDİR - X

What is a Free Trade Zone Operation License?

A Free Trade Zone Operation License is a permit granted by the Ministry of Economy...

Show
VIDEO 4-HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR - X

What is an Outward Processing License?

An Outward Processing License is a certificate granted for the purpose of temporarily exporting goods...

Show

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

322-4-X

(TR) Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/7) (2016/2 ve Genelge 2016/4 sayılı TSE Genelgelerinin bazı maddelerinde revize hk.)

30/07/2016

(TR) CE Tebliği kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimleri usul ve esasları ile ilgili 2016/2 sayılı ve Dizel Forkliftin Motoruna İlişkin İthalat Denetim Rehberi ile ilgili 2016/4 sayılı Genelgelerin bazı maddeleri revize edildiği hk.

322-3-X

(TR) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 30.06.2016 tarih ve 17138049 sayılı yazısı (2016/8984 sayılı Karar kapsamında tercihli vergi oranlarından faydalanmak için D-8 Menşe İspat Belgesinin ibrazı hk.)

30/07/2016

(TR) 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde eşyanın 2016/8984 sayılı Kararda yer verilen tercihli vergi oranlarından yararlanabilmesi için D-8 Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerektiği, Bangladeş ve Mısır henüz Anlaşmanın iç onay sürecini tamamlamadığından, diğer D-8 üyesi devletlerden Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan menşeli eşyanın ithalatında anılan Karar kapsamındaki tercihli vergi oranları uygulanabileceği hk.

322-2-X

(TR) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünün 01.07.2016 tarihli ve 17179948 sayılı yazısı (Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı.)

30/07/2016

(TR) Mersin Serbest Bölgesinde pilot olarak uygulanan Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı kapsamında Giriş-çıkış yapacak eşyaya ve araca ilişkin olarak yapılacak işlemler hk.

321-10-X

(TR) Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

29/07/2016

(TR) Denizyoluyla taşınmak üzere ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar hk.

321-9-X

(TR) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 13.06.2016 tarihli ve 70020 sayılı yazısı (4458 Sayılı Gümrük Kanununun 241 inci Maddesi Hk.)

29/07/2016

(TR) Firmaların DİR mevzuatında yer alan ilave süre imkanlarını kullanabilmelerini teminen, sadece ihracat beyannameleri için Taahhütname ile Bölge Müdürlüklerine başvurmaları hk

321-8-X

(TR) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15.06.2016 tarihli ve 16737110 sayılı yazısı (Alt Özet Beyan Uygulaması hk.)

29/07/2016

(TR) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilen ithalat özet beyanlar üzerinden gerçekleştirilen emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, 03/10/2016 tarihi itibariyle halihazırda kullanılmakta olan alt özet beyan uygulamasına son verileceği hk.

321-7-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.06.2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.)

29/07/2016

(TR) İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmesizin ihracatçının yurtiçindeki hesabına veya ihracatçının gösterdiği firma ve şahısların Türkiyedeki hesaplarına ödenmesi hk.

321-6-X

(TR) Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğünün Yolcu Beraberi Eşya – 13.06.2016 tarihli müzekkere konulu yazısı

29/07/2016

(TR) Yurtdışında yapılan fuar ve sergilerde tanıtılmak veya pazarlama amacıyla ihacatçı firmalar tarafından herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmadan yurtdışı uçuşları esnasında seyahat çantaları içerisinde yolcu beraberi olarak götürülen ve yurtdışında işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar yurda getirilen eşyalarla ilgili işlemler hk.

Announcements
IFTAR YEMEGI-0

(TR) Birleşik Gümrükleme ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi.

27/06/2016

Sorry, this entry is only available in TR.

APM-1-XX

APM Terminals We support the equipment of Aliağa Port to be cleared through Customs.

04/10/2015

Investments in APM Terminals which is a candidate to become the biggest and the most developed container terminal in Aegean Sea, which is being...

News