Over 30 Years

EXPERIENCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

OUR SERVICES

onecikan01

SERVICES OF CUSTOMS CLEARANCE AND CONSULTANCY

Birleşik Gümrük Müşavirliği, with 30 year experience, experienced and expert staff, strong technologic infrastructure, customer representative system according to the company with which it works, gives various services below to its...

Read More
onecikan04

FREIGHT FORWARDING AGENCY SERVICES

“Conducting all services that marine vehicles and vessels, which carry loads and passengers by cruising within Turkish waters and on rivers or which pass through Turkish straits, require is the freight...

Read More
onecikan03

SERVICES OF PORT AND RO-RO OPERATORS

We, as Birleşik Gümrük Müşavirliği, present customs and support services to the companies of Port Operators and Ro-Ro Operators at all customs/ports in the Territory where we give service with our...

Read More
onecikan05

EXTENDED COVERAGE NTCS SERVICE

Extended coverage is a type of coverage that an institution can use in more than one common transit transaction. The coverage which Customs and Trade Ministry has put into practice within...

Read More
onecikan09

ONLINE SERVICES

With investment we have made to technology and R&D activities since the day when we were founded, we conduct registry and realization transactions by connecting online from all of our offices...

Read More

ABOUT US

With over 30 years of experience, quality and reliable service certification supports the United Clearance customer-focused approach with accurate and current scholars, services and extensive branch network.

Read More

VIDEO BLog

12 - Transit Rejimi Nedir - X

What is Transit Regime?

Transit Regime is a regime which is applied to transport of the goods which are...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is Common Transit Procedure?

Common Transit Procedure is a procedure applied on the commodity transport which is within the...

Show
VIDEO 10 - İhracatta Katma Değer Vergisi İstinası Nedir-X

What is a Value Added Tax Exemption for Export?

Pursuant to Articles 11/1-a of the VAT Law numbered 3065 export deliveries and services are...

Show
VIDEO 9-Bağlayıcı Tarife Nedir - X

What is a Binding Tariff Information?

People may receive binding tariff information to be used in import and export formalities through...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is the Taxpayer Record and Monitoring System?

The Taxpayer Record and Monitoring System is an application for electronic monitoring and inspecting of...

Show
287-V-X

What is an Export Refund Support?

An Export Refund Support is a payment made through the support and price stability fund...

Show
VIDEO 6-TELAFİ EDİCİ VERGİ NEDİR-X

What is a Compensatory Tax?

The taxes accruing on exporting industrial products, processed and non-processed agricultural products under Inward processing...

Show
VIDEO 5-SERBEST BÖLGE FAALİYET RUHSATI NEDİR - X

What is a Free Trade Zone Operation License?

A Free Trade Zone Operation License is a permit granted by the Ministry of Economy...

Show
VIDEO 4-HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR - X

What is an Outward Processing License?

An Outward Processing License is a certificate granted for the purpose of temporarily exporting goods...

Show

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

302-1-X

(TR) Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/3) (2016/1 sayılı İthalat Tebliği Gübre İthalatı (Üçüncü Bölüm) hk.)

10/02/2016

(TR) Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmeliklerin 2016 yılında uygulanmasına dair usul ve esaslar hk. TSE Genelgesi

301-3-X

(TR) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 22.01.2016 tarihli ve 13288579 sayılı yazısı (İthalat Rejim Kararı I sayılı Liste)

08/02/2016

(TR) İthalat Rejim Kararı I sayılı liste tohumluklarla ilgili dip nota ait Muafiyet Kodları hk. (COGAL, TOHUM, KORE)

301-2-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün Sırbistanın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması ile ilgili tasarruflu yazısı

08/02/2016

(TR) Sırbistan Cumhuriyetinin 01 Şubat 2016 tarihi ile Ortak Transit Sistemine katılımı ile ortak transit rejimi kapsamında ülkemize gelen beyannamelere ilişkin olarak varış bildiriminin (IE006) yapılmasını müteakip en geç 6 gün içerisinde kontrol sonuçlarının (IE018) gönderilmesi gerektiği hk.

301-1-X

(TR) Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

08/02/2016

(TR) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

300-6-X

(TR) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.01.2016 tarihli ve 13104849 sayılı yazısı (Laboratuvar Analizleri)

27/01/2016

(TR) Kurumsal tahsilat programına göre mükelleflerce bankaya yatırılan analiz ücretlerinin gerek yükümlünün talebi üzerine yapılan analizler gerekse üst limiti dolduran ancak yanlış yatırılanlar ve zorunlu nedenle farklı Laboratuvar Müdürlüğüne adına yatırılan tahlil ücretlerinde beyanname numarasının aranılmaması gerekmektiği hk.

300-5-X

(TR) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2016 tarihli ve 13140498 sayılı yazısı (ÖTV ye Tabi Olmayan Eşya)

27/01/2016

(TR) Yükümlüsünce beyannamenin tescili aşamasında, ÖTV ye tabi olan ve olmayan eşyanın bir arada yer aldığı GTİP beyan edilmesi ve ithali gerçekleştirilecek eşyanın ÖTV ye tabi olmayan eşya olması halinde OTVSIZ-OTV ye Tabi Olmayan Eşya muafiyet kodu seçilecek, söz konusu eşyanın ÖTV ye tabi olmama gerekçesi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu hanesine yazılacak ve yükümlü tarafından yapılan bu beyanların doğruluğu muayene memurunca kontrol edileceği hk.

300-4-X

(TR) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19.01.2016 tarihli ve 6890 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayı)

27/01/2016

(TR) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayı yazısı

300-3-X

(TR) İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27/01/2016

(TR) 2016/1 İthalat Tebliği (Ek1) kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın, 1/1/2016 tarihinden önce Türkiyeye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olanların, 1/3/2016 tarihine kadar (1/3/2016 dâhil) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde duyurulan belgelerle birlikte İthalat Genel Müdürlüğünü başvurulması halinde başvuruların Genel Müdürlükçe sonuçlandırıldığı hk.

300-2-X

(TR) Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/01/2016

(TR) Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri ve eklerinde değişiklik yapıldığı hk. (Geçici depolama yerleri, Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik, Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik, Antrepolardaki eşyanın başkasına devri , Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması vb; Ek 46 Havayolu İzni yürürlükten kaldırıldı, Ek-77 Teminat Mektubu Örneği değiştirildi.)

Announcements
APM-1-XX

APM Terminals We support the equipment of Aliağa Port to be cleared through Customs.

04/10/2015

Investments in APM Terminals which is a candidate to become the biggest and the most developed container terminal in Aegean Sea, which is being...

mailbannerrevize-2-X

We celebrate the 30th year of our foundation

03/10/2015

Since 1985 when we were founded, there have been very important changes in the World and in Turkey. We have overcome crises. During these...

SERTİFİKALAR-2-X

Our Quality in the subjects of Service, Environment Awareness and Work Health and Safety has been registered.

01/10/2015

As a result of intensive efforts which we made in the subjects of Service, Environment and Work Health and Safety which we started in...

News