Over 30 Years

EXPERIENCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

Over 30 Years

EXPERIANCE

Customer-focused, reliable and up to date...

OUR SERVICES

onecikan01

SERVICES OF CUSTOMS CLEARANCE AND CONSULTANCY

Birleşik Gümrük Müşavirliği, with 30 year experience, experienced and expert staff, strong technologic infrastructure, customer representative system according to the company with which it works, gives various services below to its...

Read More
onecikan04

FREIGHT FORWARDING AGENCY SERVICES

“Conducting all services that marine vehicles and vessels, which carry loads and passengers by cruising within Turkish waters and on rivers or which pass through Turkish straits, require is the freight...

Read More
onecikan03

SERVICES OF PORT AND RO-RO OPERATORS

We, as Birleşik Gümrük Müşavirliği, present customs and support services to the companies of Port Operators and Ro-Ro Operators at all customs/ports in the Territory where we give service with our...

Read More
onecikan05

EXTENDED COVERAGE NTCS SERVICE

Extended coverage is a type of coverage that an institution can use in more than one common transit transaction. The coverage which Customs and Trade Ministry has put into practice within...

Read More
onecikan09

ONLINE SERVICES

With investment we have made to technology and R&D activities since the day when we were founded, we conduct registry and realization transactions by connecting online from all of our offices...

Read More

ABOUT US

With over 30 years of experience, quality and reliable service certification supports the United Clearance customer-focused approach with accurate and current scholars, services and extensive branch network.

Read More

VIDEO BLog

12 - Transit Rejimi Nedir - X

What is Transit Regime?

Transit Regime is a regime which is applied to transport of the goods which are...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is Common Transit Procedure?

Common Transit Procedure is a procedure applied on the commodity transport which is within the...

Show
VIDEO 10 - İhracatta Katma Değer Vergisi İstinası Nedir-X

What is a Value Added Tax Exemption for Export?

Pursuant to Articles 11/1-a of the VAT Law numbered 3065 export deliveries and services are...

Show
VIDEO 9-Bağlayıcı Tarife Nedir - X

What is a Binding Tariff Information?

People may receive binding tariff information to be used in import and export formalities through...

Show
VIDEO 8-Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Nedir-X

What is the Taxpayer Record and Monitoring System?

The Taxpayer Record and Monitoring System is an application for electronic monitoring and inspecting of...

Show
287-V-X

What is an Export Refund Support?

An Export Refund Support is a payment made through the support and price stability fund...

Show
VIDEO 6-TELAFİ EDİCİ VERGİ NEDİR-X

What is a Compensatory Tax?

The taxes accruing on exporting industrial products, processed and non-processed agricultural products under Inward processing...

Show
VIDEO 5-SERBEST BÖLGE FAALİYET RUHSATI NEDİR - X

What is a Free Trade Zone Operation License?

A Free Trade Zone Operation License is a permit granted by the Ministry of Economy...

Show
VIDEO 4-HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR - X

What is an Outward Processing License?

An Outward Processing License is a certificate granted for the purpose of temporarily exporting goods...

Show

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

348-4-X

(TR) Gümrüksüz Alışveriş mağazalarındaki veriler hk.

14/02/2017

(TR) Geçtiğimiz yıl için Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki toplam alışveriş tutarının 932 milyon Euro olduğu açıklandı. Söz konusu alışverişlerin ekonomik büyüklüğünün yüzde 38'ini sigara, puro ve diğer tütün mamullerinin satışı oluşturdu. Yüzde 27'si kozmetik ürünlerine , Gıdaya 88 milyon Euro , Elektronik eşya, gözlük, saat ve oyuncak gibi eşyalar için geçen yıl bu mağazalarda 101 milyon 907 bin 46 Euro harcandı.

348-3-X

(TR) Rusya’ nın Avrupa ekonomisindeki yeri hk.

14/02/2017

(TR) PwC danışmanlık şirketinin yayımladığı '2050 dünyası raporunda, Rusya dahil, gelişmekte olan ekonomilerin 2050'de dünyaya hakim olacağı ifade edildi. ABD'nin 2050'de gayri safi yurt içi hasıla düzeyine göre Çin ve Hindistan'ın gerisinde kalacağı belirtilen raporda, Endonezya ve Brezilya'nın dünyanın en büyük 4. ve 5. ekonomileri haline geleceği kaydedildi.

348-2-X

(TR) Ocak ayı gümrük işlem süreleri hk.

14/02/2017

(TR) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Buna göre geçtiğimiz dönem olan Ocak 2017 ile ilgili olarak ihracat beyannamelerinin, %73’ünün işlemleri ilk yarım saatte, %91’inin işlemleri ise ilk dört saatte, ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 56’sının işlemleri ilk sekiz saatte, %75’inin işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir.

348-1-X

(TR) Malatya Kayısısı için coğrafi işaret tescili hk.

14/02/2017

(TR) Dünyada kayıtlı kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı , Malatya'nın en önemli tarımsal ürünü kayısı için yapılan Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili başvurusu, AB Resmi Gazetesi'nde ilana çıktı. Başvuruya 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde Malatya kayısısı AB tarafından tescillenmiş olacak. Daha önceki süreçlerde Aydın inciri AB tarafından tescillenen ilk tarım ürünümüz olmuştu.

347-5-X

(TR) Yurt içi teslimlerde yem bezelyesi tohumunda KDV oranı hk.

14/02/2017

(TR) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0713.10.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan yem bezelyesi tohumunun % 8 oranında katma değer vergisi (KDV) ödenerek ithal edilmekte olup bu ürünün yurt içi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında tereddüt oluştuğu ancak sözü edilen BKK ve Kanun maddesi kapsamında hayvan yemi olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu ürünün ithal veya yurt içi tesliminde bahse konu BKK gereğince % 8 oranında KDV uygulanması gerektiği vurgulanmıştır.

347-4-X

(TR) Hayvan Yemi ithalatında KDV oranlarının düzenlenmesi hk.

14/02/2017

(TR) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen buğdaylardan makarna üretimi aşamasında hasıl olan 2302.30.10.00.11 GTİP numaralı kepeğin söz konusu BKK ve istisna maddesindeki "kepek" ibaresi kapsamında değerlendirilerek, 01.01.2016 ila 10.02.2016 tarihleri arasında ithal veya tesliminin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendi kapsamında KDV'den istisna olması, 2302.30.90.00.19 GTİP numaralı ikincil işlem görmüş düşük vasıflı irmik altı unun ise, tarımsal amaçla (yem sanayinde kullanılmak üzere) tesliminde 01.01.2016 ila 10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması 10.02.2016 tarihinden itibaren de KDV'den istisna olması, ancak bu ürünün tarımsal amaç dışında (örneğin tıp, eczacılık, kozmetik vb) kullanmak üzere satın alanlara teslim edilmesi durumunda söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı liste kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması karara bağlanmış bulunmaktadır.

347-3-X

(TR) Teknelerde ÖTV indirimi hk.

14/02/2017

(TR) 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7. Maddesinde ÖTV Kanunu ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11 (denizde seyretmeye mahsus 18 tonilatoyu geçmeyen gezinti tekneleri) ve 8901.10.90.00.11 (Yolcu ve gezinti gemileri) ile 8903 pozisyonunda yer alan mallardan yatlar , kotralar , tekneler ve gezinti gemilerine uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0(sıfır) olarak belirlenmiştir. Karar , 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olacaktır. Karar detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.

347-2-X

(TR) Beyaz eşyada ithalatında ÖTV indirimi hk.

14/02/2017

(TR) 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen ürünlerin bir kısmının ÖTV oranı %0 olarak belirlenmiştir. Klima , buzdolabı , çamaşır makinası , kurutma makinası , bulaşık makinası ve benzeri elektrikli ev eşyalarında ÖTV oranı %0 olarak belirlenmiştir. Söz konusu karar ile ÖTV muafiyeti uygulaması 31.04.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Ürün listesine ve karar detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.

347-1-X

(TR) Mobilya ithalatında KDV indirimi hk.

14/02/2017

(TR) 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen ürünlerin bir kısmının KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 9401 , 9402 ve 9403 pozisyonlarında yer alan oturmaya mahsus mobilyalar ile diğer mobilyalar olarak geçen ürünlerde KDV oranı %18 iken 31.04.2017 tarihine kadar %8 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve listede yer alan ürünlerin listesine linkimizden ulaşabilirsiniz.

Announcements
IFTAR YEMEGI-0

(TR) Birleşik Gümrükleme ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi.

27/06/2016

Sorry, this entry is only available in TR.

APM-1-XX

APM Terminals We support the equipment of Aliağa Port to be cleared through Customs.

04/10/2015

Investments in APM Terminals which is a candidate to become the biggest and the most developed container terminal in Aegean Sea, which is being...

News