Duyurular

502-5-X

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk. (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) (03.03.2020 t. 30597 s. R.G.)

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak, yurda getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilecek. 5 kg ı aşan kısmı gümrük idaresince alınacak, DİR Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak, standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü yetkili olacak.

502-4-X

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ hk. (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.)

96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenler eklenmiştir.

502-3-X

Gümrük Genel Tebliği hk. (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

AB menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.

502-2-X

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (İhracat: 2020/2) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin EK 3 (Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ve EK 4 (Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ünde değişiklik yapılmış; 43 üncü fasılda yer alan koyun ve kuzu kürkünden mamul eşyalar da Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi kapsamından çıkarılarak hariç tutulmuştur.

502-1-X

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29) (07.03.2020 t. 31061 s.)

2020/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan düzenleme ile; 39.07 gtipli maddeleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecekler.

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ hk. (Kaynak: Reuters, Petkim, ICIS ve PLATTS Verileri)

Açıklama : PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ (Kaynak: Reuters, Petkim Verileri)
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ
2019 YILI
OCAK
ŞUBAT
MART 25 Şubat – 03 Mart 04 – 10 11 – 17 18 – 24
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

YILLARA GÖRE REFERANS FİYATLAR:

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ
2018 YILI
OCAK  01 – 07 08 – 14 15 – 21 22 – 28
ŞUBAT 29 Ocak – 4 Şubat 05 – 11 12 – 18 19 – 25
MART 26 Şubat – 04 Mart 12 – 18 19 – 25 26 Mart – 01 Nisan
NİSAN 02 – 08 09 – 15 16 – 22 23 – 29
MAYIS 30 Nisan -06 Mayıs 07 – 13 14 – 20 21- 27 28 Mayıs – 03 Haziran
HAZİRAN 04 – 10 11 – 17 18 – 24 25 Haziran – 01 Temmuz
TEMMUZ 02 – 08 09 – 15 16 – 22 23 – 29
AĞUSTOS 30 Temmuz – 05 Ağustos 06 – 12 13 – 19 27 Ağustos – 02 Eylül
EYLÜL 03 -09 10 – 16 17 – 23 24 – 30
EKİM 01 – 07 08 – 14 22 – 28 29 Ekim – 04 Kasım
KASIM 12 – 18 19 – 25 26 Kasım- 02 Aralık
ARALIK 03 – 09 10- 16 17- 23 24- 30 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ
2017 YILI
OCAK  26 Aralık 2016 -01 Ocak 2017 02 – 08 09 – 15 16 – 22 23 – 29
ŞUBAT 30 Ocak – 05 Şubat 06 – 12 13 – 19 20 – 27
MART 27 Subat – 05 Mart 06 – 12 13 – 19 20 – 26 27 Mart-02 Nisan
NİSAN 03 – 09 10 -16 17 – 23 24 – 30
MAYIS 01- 07 08 – 14 15 – 21 22-28 29 Mayıs-04 Haziran
HAZİRAN 05 – 11 12 – 18 19 – 25 26 Haziran- 02 Temmuz
TEMMUZ 03 -09 10 – 16 17 – 23 24 – 30
AĞUSTOS 31Temmuz- 06 Ağustos 07 – 13 14 – 20 21 – 27 28 Ağustos_03 Eylül
EYLÜL 04 -10 11 – 17 18 – 24 25 Eylül – 01 Ekim
EKİM 02 – 08 09 – 15 16 – 22 23 – 29
KASIM 30 Ekim – 05 Kasım 06 -12 13 – 19 20 – 26 27 Kasım – 3 Aralık
ARALIK 04 – 10 11 – 17 18 – 24 25 – 31