Duyurular

haziran

2022 yılı Haziran Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Haziran Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik...

flat-lay-nature-magazine-cover-mock-up-with-leaves_23-2148918384 MAY

2022 yılı Mayıs Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Mayıs Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik Gümrük...

Nisan

2022 yılı Nisan Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

  Bu ay “İHRACATTA POTANSİYEL MÜŞTERİ BULMAK: KOLAY İHRACAT PLATFORMU ” konulu yazı hazırlanmıştır.   Keyifli Okumalar,...

_DSC4216.jpg

(EN) Birleşik Gümrük Müşavirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

İmza töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, dış ticaretin önemine vurgu yaparken, üretim ve hizmetler sektörlerinin en...

site-mart

2022 yılı Mart Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Mart Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik Gümrük...

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği hk. 18.09.2019 t. 30892 s. R.G.)

Açıklama : 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen Öncelikli Ürün Listesinde makine sektörüne ilişkin; dizel ve yarı dizel motorlar, pnömatik güç motorları, kompresörler, klima aksam ve parçaları, eşanjörler, yağ ve yakıt filtreleri, arıtma cihazları, dolum makinaları, forklift ve yük arabaları, asansörler, yükleyiciler ile kağıt-karton kesme makineleri, otomatik üniteli dikiş makineleri, metal işleme merkezleri, yatay torna tezgahları, her türlü elektro-mekanik, elle kullanılan matkap ve testereler, sınai robotlar... gibi ürünler yer alıyor; ayrıca, yenilikçi teknoloji alanına göre ürünler, robotik ve otomasyon sistem bileşenleri, üç boyutlu yazıcılar, eklemeli imalat makineleri ve ileri döküm teknolojileri başlıkları altında da ürünler bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Öncelikli ürün listesi

MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.

(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

(5) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek-1. Makine Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi

Armonize Sistem Koduna (HS6) Göre Ürünler
HS6 Kodu HS6 Tanımı
731511 Demir/çelikten makaralı zincirler
840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı
840890 Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel1
841231 Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları
841330 İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları
841370 Diğer santrifujlü pompalar2
841410 Vakum pompaları
841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler3
841480 Diğer amaçlar için kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratör 4
841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları
841869 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar5
841950 Isı değiştiriciler (eşanjörler)
841960 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler
842123 İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri
842129 Diğer sıvı fıltre/arıtma cihazları6
842139 Diğer motorlar için hava filtreleri7
842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları
842230 Şişe, kutu ve benzeri doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri
842710 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabalar
842720 Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları
842810 Asansörler, skipli yük kaldırıcıları
842833 Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler
842952 Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler
844110 Kâğıt/karton kesme makineleri
844140 Kâğıt hamuru, kâğıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler
844180 Kâğıt hamuru, kâğıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar
844316 Fleksografik baskı yapan makinalar
844520 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler
844630 Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği < 30 cm.
844712 Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı > 165mm
844790 Diğer örgü, gipür, tül, dantela ve benzeri imali için makine ve cihazlar8
844851 Örgü makinelerine ait platin, iğne, ilmik oluşturan diğer eşya9

1 Açıklama: Jeneratör ve benzeri yerlerde kullanılan motorlar
2 GTİP kodu 841370519000, 841370599000, 841370759000, 841370309000 olanlar
3 GTİP kodu 841459209000, 841459409000 olanlar
4 GTİP kodu 841480229000, 841480599000, 841480199000 841480119000 olanlar
5 GTİP kodu 8418699001000 olanlar
6 İçecek ve yağlar haricindeki sıvıların filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar
7 İçten yanmalı motorlar haricindeki motorlar için hava filtreleri
8 GTİP kodu 844790000019, 844790000011 olanlar
9 GTİP kodu 844851900011 olanlar

845221 Otomatik üniteli dikiş makineleri
845710 Metal işleme merkezleri
845811 Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgâhları-metal işleyen
846693 (84.56-84.61) dörtlü kırılımındaki makinelere ait aksam-parçalar10
846721 Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar
846722 Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler
846729 Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler
847710 Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları
847720 Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri
847790 Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları
847950 Sınai robotlar
847981 Metal işleyen makineler (elektrik tel bobin halinde sarmaya mahsus olan dahil)
847982 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme ve benzeri makineleri
847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazlar11
847990 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçaları12
848120 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları
848210 Bilyeli rulmanlar
848220 Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)
848240 İğneli rulmanlar
848320 Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)
848330 Yatak kovanları (rulmansız olanlar) mil yatakları

Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler

Servo Teknolojileri
Servo motor
Lineer servo motor
Seri/paralel elastik eyleyiciler
Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler
Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler
Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler
Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler
Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri
Veri toplama kartı
Gerçek zamanlı işletim sistemi
Harmonik dairesel ve benzeri redüktör teknolojileri
Planet screw, sonsuz dişli türü güç iletim modülü
Kablo tahrikli sistemler
Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)
Kuvvet, tork ve dokunsal sensörler
Lidar ve inffared sensörler

10 Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinelere ait aksam-parçalar
11 GTİP kodu 847989979000 olanlar
12 GTİP kodu 847990809019 olanlar

Üç Boyutlu Yazıcılar
Hibrit imalat sistemleri
Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler
Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri
Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı
Eklemeli İmalat Makineleri
Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Metal toz serme yöntemleriyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri
En az 400 W’lık dinamik odaklama özellikli CW (continious wave) fiber lazer rezonatör ve optik sistemi
Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi
Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler
10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri
Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi
Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler
Toz geri dönüşüm ve fîltreleme sistemleri
İleri Döküm Teknolojileri
Mukavemeti yüksek yumru grafitli dökme demire (Compacted Graphite Iron-CGI) yönelik döküm teknolojileri
İnce döküm teknolojileri
Hassas döküm teknolojileri (Vakum hassas ve benzeri teknolojiler)