Duyurular

484-1-X

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ hk. (No: 2019/29) (24.10.2019 t. 30928 s. R.G.)

Güney Kore ve Makedonya menşeli/çıkışlı, 8302.10 GTP de tanımlı menteşeler, 8302.50.00.00.00 GTİP de tanımlı sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve 8302.42.00.00.00 GTİP de tanımlı diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

483-4-X

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Seri No: 27)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna, (II/B-7.1.) Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna, (II/B-12.2.2.) Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna, (II/B-15.1.3.) Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna, (IV/B-3.) İTUS Sertifikasının İptal edilmesi ve (IV/C-3.) HİS Sertifikasının İptal Edilmesi başlıklı bölümlerinde değişiklik yapıldı.

483-3-X

2017/21 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hk. (18.10.2019 t. 30922 s. R.G.)

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde yapılan değişiklikle; özel ve üstü gizlilik dereceli belgeler hariç tüm belgelerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan verildi.

483-2-X

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hk. (Karar Sayısı: 1665) (5803, 5804, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811 gtiplu bazı özel dokunmuş mensucat ürünlerinin ithalatında İGV) (18.10.2019 t. 30922 s. R.G.)

58. Fasıl da yer alan Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; şeritçi ve kaytancı eşyası;işlemeler (5801, 5802 ve 5805 HARİÇ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

483-1-X

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk. (Sıra No: 509) (19.10.2019 t. 30923 s. R.G.)

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-İrsaliye ve Diğer e-dönüşüm ürünlerine geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları yeniden belirlendi.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 30.09.2019 tarihli ve 48025383 sayılı yazısı hk. (İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma)

Açıklama : İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün 341453, Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün 341454 şeklinde kodlandırıldığı, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün vergi kimlik numarasının 4811106210 olduğunun ve anılan Gümrük Müdürlüğünün de İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün bağlı bulunduğu saymanlık idaresine bağlı olacağı hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 76107777-100
Konu : İstanbul ve Atatürk Havalimanları
Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma

30.09.2019 / 48025383
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamından alınan 09.09.2019 tarihli Onayında; İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde yeniden yapılanma kapsamında, hâlihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürütmesi, İstanbul Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere, Bölge Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğünün kurulmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 20.09.2019 tarihli ve 47819649 sayılı yazılarında ise; İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün kodunun 341453, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün kodunun ise 341454 olarak belirlendiği, aynı zamanda İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün vergi kimlik numarasının “4811106210” olduğunun ve anılan Gümrük Müdürlüğünün de İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün bağlı bulunduğu saymanlık idaresine bağlı olacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda işlemlerin sorunsuz uygulanabilmesi için bundan sonra yapılacak işlemlerde yukarıda yer alan gümrük idaresi kodu ve vergi kimlik numaralarının kullanılması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Ceylan YİĞİT
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Bölge Müdürlüklerine
Tüm Şube Müdürlüklerine
Deniz Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Odası
Türkiye İhracatçılar Meclisi
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Taş. ve Loj. Hiz. Derneği (UTİKAD)