Duyurular

459-5-X

Genelge No: 2019/11 hk. (TPS-Taahhütname)

2019/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yükümlüsünce düzenlenen taahhütnamenin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk

459-4-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2019 tarihli ve 43267771 sayılı yazısı hk. (Kağıtsız Gümrük Projesi hk.)

10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde 15.04.2019 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde kağıtsız ihracat işlemlerinin nasıl yürütüleceği, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde 08.04.2019 tarihinde, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 09.04.2019 tarihinde 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde pilot uygulamaya başlanılacağı hk.

459-3-X

Genelge No: 2019/12 hk. (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi)

Varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hk

459-2-X

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ HK. (No: 2019/12) (12.04.2019 t. 30743 s. R.G.)

Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

459-1-X

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ HK. (No: 2019/11) (12.04.2019 t. 30743 s. R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcılar için 2013/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İtalya Ariston Thermo S.p.A. firması için değiştirilerek, diğerleri için uygulanmakta olan önlemlerin aynen devam edilmesine karar verilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.03.2019 tarihli ve 42986936 sayılı yazısı hk. (E-Fatura Uygulaması)

Açıklama : E-fatura uygulamasına kayıtlı firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında, 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kalemde kullanılmayacağı hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605-106.05

Konu :E-Fatura Uygulaması

28.03.2019 / 42986936
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında gümrük beyannamesi eki tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınacaktır. Söz konusu uygulama pilot olarak başlatılmış olup Nisan ayı sonuna kadar aşamalı olarak tüm gümrüklerde yaygınlaştırılacaktır.

Konuya ilişkin olarak; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından ihracat işlemlerinde hem e-fatura kodu olan 0886 ve hem de kağıt fatura kodu olan 0100 ile işlem yapıldığı görülmüş olup, gümrük idareleri ile yapılan görüşmelerde aynı beyannamede hem e-fatura hem kağıt fatura beyan edildiği, kağıt ortamında fatura çıktısının beyannameye eklendiği bilgisi alınmıştır.

Bu kapsamda; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında, 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kaleminde kullanılması engellenmiştir.

Ayrıca, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. maddesinde belirtilen durumlar hariç kağıt fatura ile işlem yapılmamasını teminen,

– E-fatura kullanıcısı olup 0100 kodu ve 0886 kodunu aynı kalemde kullanan firmalara beyanname tescil aşamasında; “0100 ve 0886 belgeleri aynı anda kullanılamaz” uyarısı verilerek iki dokümanın aynı anda beyan edilmesine izin verilmemesi,

– Mezkur firmalara ait ve 0100 kodlu kağıt fatura ile tescil edilen beyannameler için, muayene/kontrol ekranında muayene memuruna; “Dikkat!Firma E-fatura Kullanıcısı olduğundan 0100 kodlu fatura beyan edilmesinin nedeninin incelenmesi, 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği madde 3 kapsamında olup olmadığına bakılması önem arz etmektedir.” uyarısı verilmesi,

Şeklinde teknik düzenlemeler yapılmış olup 08/04/2019 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri