Duyurular

469-3-X

TCMB – İhracat Genelgesi hk.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesi (Güncellik Tarihi:02.07.2019)

469-2-X

Genelge No: 2019/27 hk. (TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları)

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı HakkındaTebliğ (İhracat: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazıları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

469-1-X

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hk. (Karar Sayısı: 1283) (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.) (05.07.2019 t. 30822 s. R.G.)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (Yürürlük: 01.07.2019)

468-3-X

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (25.06.2019 t. 30812 s. R.G.)

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur.

468-2-X

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Seri No: 6) (29.06.2019 t. 30816 s. R.G.)

4 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) nin Başvuru koşulları, Başvuruda aranacak belgeler, Gönderilerin tasnifi, Gönderilerin tasnifi ve Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler başlıklı maddelerinde değişiklik olmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.03.2019 tarihli ve 42986936 sayılı yazısı hk. (E-Fatura Uygulaması)

Açıklama : E-fatura uygulamasına kayıtlı firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında, 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kalemde kullanılmayacağı hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605-106.05

Konu :E-Fatura Uygulaması

28.03.2019 / 42986936
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında gümrük beyannamesi eki tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınacaktır. Söz konusu uygulama pilot olarak başlatılmış olup Nisan ayı sonuna kadar aşamalı olarak tüm gümrüklerde yaygınlaştırılacaktır.

Konuya ilişkin olarak; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından ihracat işlemlerinde hem e-fatura kodu olan 0886 ve hem de kağıt fatura kodu olan 0100 ile işlem yapıldığı görülmüş olup, gümrük idareleri ile yapılan görüşmelerde aynı beyannamede hem e-fatura hem kağıt fatura beyan edildiği, kağıt ortamında fatura çıktısının beyannameye eklendiği bilgisi alınmıştır.

Bu kapsamda; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında, 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kaleminde kullanılması engellenmiştir.

Ayrıca, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. maddesinde belirtilen durumlar hariç kağıt fatura ile işlem yapılmamasını teminen,

– E-fatura kullanıcısı olup 0100 kodu ve 0886 kodunu aynı kalemde kullanan firmalara beyanname tescil aşamasında; “0100 ve 0886 belgeleri aynı anda kullanılamaz” uyarısı verilerek iki dokümanın aynı anda beyan edilmesine izin verilmemesi,

– Mezkur firmalara ait ve 0100 kodlu kağıt fatura ile tescil edilen beyannameler için, muayene/kontrol ekranında muayene memuruna; “Dikkat!Firma E-fatura Kullanıcısı olduğundan 0100 kodlu fatura beyan edilmesinin nedeninin incelenmesi, 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği madde 3 kapsamında olup olmadığına bakılması önem arz etmektedir.” uyarısı verilmesi,

Şeklinde teknik düzenlemeler yapılmış olup 08/04/2019 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri