Duyurular

TCMB – İhracat Genelgesi

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesi (Güncellik Tarihi: 16.05.2019)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.05.2019 tarihli ve 44256321 sayılı yazısı hk. (Ambalaj Malzemesi İthalatı)

Ahşap ve karton ambalajlar sınıfında yer alan 4410.11 (Yonga levha şeklinde seperatör), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet - palet kaldırıcılar - Ahşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 2 ve 7 nci maddeleri kapsamında ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hk.

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar hk. (Karar Sayısı: 1130) (22.05.2019 t. 30781 s. R.G.)

ABD menşeli bazı ürünlerin (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, alkollü içecekler, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b) ithalatında tahsil edilen Ek Mali Yükümlülük oranları %50 oranında indirilmiştir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019 t. 30775 s. R.G.)

Yurt dışından cep telefonu getirme süresi 3 yıla çıkarıldı; posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı; bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanındı; kıymeti 1.500 Avroyu geçmemek şartıyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için %8 olarak alınan maktu vergi sıfırlandı; ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini Bakanlığın artırma yetkisi beş katından on katına çıkarıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (24.05.2019 t. 30783 s. R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinin, Menşe şahadetnamesi aranılacak haller; Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü; Gümrük beyannamesi; Beyannameye eklenecek belgeler ve Ticaret politikası önlemleri başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı; Yönetmeliğe Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri başlıklı geçici madde eklendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (18.12.2018 t. 30629 s. R.G.)

Açıklama : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin de değişiklik olmuştur.

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin adı “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerini” şeklinde; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerince” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” şeklinde; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan listedeki 26 numaralı satır aşağıdaki şekilde, 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 32 numaralı satır yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” ve “(2)” numaralı dipnotlar eklenmiş, diğer satır numaraları ve dipnot buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“26 İzmir İzmir Gümrük Müdürlüğü Yetkili(1) Yetkili Yetkili

 

“15 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

 

“18 Hatay Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

 

“23 İstanbul İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

 

“30 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(2) ……………….. Yetkili Yetkili”
“31 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

 

“32 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

“(1) Sadece canlı balıklar”

“(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin transit işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 ve 36 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satır ile birlikte “(2)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

28 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(2)

“(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen orman ürünleri ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 ve 32 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“15 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü”

 

“19 Hatay Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü”

 

“24 İstanbul İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”

 

“32 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(1)”
“33 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü”

 

“34 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü”

“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi çoğaltım materyali ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listedeki 19 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 20 ve 47 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“20 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü”

 

“26 Hatay Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü”

 

“32 İstanbul İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”
“42 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü”

 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-5

GIDA MADDELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ

SIRA NO İL MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2 Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
3 Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
4 Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
5 Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
6 Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
7 Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
8 Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
9 Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
10 Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
11 Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
12 Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
13 Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
14 Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
15 Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
16 Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
17 Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
18 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
19 İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
20 Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
21 Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
22 Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
23 Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
24 Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
25 Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
26 Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
27 Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
28 Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
29 Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
30 Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
31 Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
32 Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
33 Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(2)
34 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
35 Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
36 Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
37 Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
38 Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
39 Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
40 Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
41 Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili İl Tarım ve Orman müdürlükleridir.

(2) Yalnızca Karasu Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin eki Ek-6’da yer alan 11 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş, listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“3 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”

 

“4 Pendik Gümrük Müdürlüğü Pendik Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2013 28786
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/8/2017 30159
7- 28/10/2017 30224
8- 2/5/2018 30409 (Mükerrer)