Duyurular

446-3-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.12.2018 tarihli ve 40223201 sayılı yazısı hk. (TTP/Uzlaşma Modülü)

Tahsilat Takip Programı Uzlaşma Modülünde,yükümlülerin bankalar aracılığıyla ödeme yapamadıkları durumlarla sınırlı olmak üzere, Saymanlıklar aracılığıyla yapılan ödemelerin Bölge Müdürlüklerince manuel olarak kapatılabilmesi ile ilgili düzenleme hk.

446-2-X

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) Genelgesi hk.

Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi kapsamında altyapısı hazır hale getirilen ve sistemsel kurulumu tamamlanan serbest bölgelerde işlemlerin ne şekilde yapılacağı hk.

446-1-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.01.2019 tarihli ve 40373233 sayılı yazısı hk. (Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu’nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında)

Dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, işlemlerin ne şekilde yapılacağı hk.

445-12-X

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi hk. (İhracat:2016/1)

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 ncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları hakkında Genelge

445-11-X

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.12.2018 tarihli ve 40049096 sayılı yazısı hk. (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların tesis bildiriminin hangi sürede ve hangi tesisler için yapılacağına ilişkin esaslar hk.)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların tesislerin fiziki değişikliği, depo açılması ve kiralanmasının bildiriminde usul ve süreler ile istisnalar hk.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (18.12.2018 t. 30629 s. R.G.)

Açıklama : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin de değişiklik olmuştur.

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin adı “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerini” şeklinde; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerince” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” şeklinde; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan listedeki 26 numaralı satır aşağıdaki şekilde, 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 32 numaralı satır yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” ve “(2)” numaralı dipnotlar eklenmiş, diğer satır numaraları ve dipnot buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“26 İzmir İzmir Gümrük Müdürlüğü Yetkili(1) Yetkili Yetkili

 

“15 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

 

“18 Hatay Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

 

“23 İstanbul İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

 

“30 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(2) ……………….. Yetkili Yetkili”
“31 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

 

“32 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

“(1) Sadece canlı balıklar”

“(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin transit işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 ve 36 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satır ile birlikte “(2)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

28 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(2)

“(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen orman ürünleri ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 ve 32 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“15 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü”

 

“19 Hatay Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü”

 

“24 İstanbul İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”

 

“32 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(1)”
“33 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü”

 

“34 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü”

“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi çoğaltım materyali ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listedeki 19 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 20 ve 47 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“20 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü”

 

“26 Hatay Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü”

 

“32 İstanbul İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”
“42 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü”

 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-5

GIDA MADDELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ

SIRA NO İL MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2 Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
3 Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
4 Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
5 Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
6 Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
7 Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
8 Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
9 Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
10 Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
11 Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
12 Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
13 Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
14 Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
15 Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
16 Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
17 Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
18 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
19 İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
20 Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
21 Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
22 Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
23 Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
24 Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
25 Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
26 Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
27 Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
28 Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
29 Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
30 Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
31 Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
32 Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
33 Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(2)
34 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
35 Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
36 Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
37 Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
38 Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
39 Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
40 Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
41 Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili İl Tarım ve Orman müdürlükleridir.

(2) Yalnızca Karasu Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin eki Ek-6’da yer alan 11 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş, listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“3 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”

 

“4 Pendik Gümrük Müdürlüğü Pendik Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2013 28786
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/8/2017 30159
7- 28/10/2017 30224
8- 2/5/2018 30409 (Mükerrer)